Feb 162018
 

Ilvespentuehavaintojen tallentamisen tärkeät päivämäärät vuoden 2018 kannanarviointiin liittyen.

  • Ilvespentueiden havainnointijakso (näkö- ja jälkihavainnot) on 1.9.2017 -28.2.2018.
  • Sähköisesti tallennettavat pentuehavainnot tallennettu TASSUun maanantaihin 12.3.2018 mennessä.

Lisätiedot: Erikoistutkija Katja Holmala, Luonnonvarakeskus p. 0295327206

Ilvespentuehavaintojen tallentamisen tärkeät päivämäärät
Lähde: Suomen Riistakeskus

Feb 132018
 

Luonnonvarakeskus julkaisi viime perjantaina arvion Suomen villisikakannasta. Arvion mukaan Suomessa elää noin 3155 villisikaa. Kanta on kasvanut noin 23,6 prosenttia viime vuoden tammikuusta.

– Villisikojen määrä on noussut merkittävästi, vaikka olemme pyrkineet helpottamaan metsästystä kaikin mahdollisin tavoin. Villisian jäljille pääsee parhaiten lumijälkien avulla eli nyt on otollinen aika lähteä metsälle. Toivottavasti mahdollisimman moni innostuu villisikajahtiin, toteaa ylitarkastaja Janne Pitkänen maa- ja metsätalousministeriöstä.

23.2.–25.2. järjestetään valtakunnallinen villisikajahti. Villisikakannan hallinta on tällä hetkellä erityisen tärkeää, koska afrikkalainen sikarutto leviää Suomen lähialueilla ja Euroopassa kovaa vauhtia. Tauti vaarantaa kotimaisen sianlihan tuotannon ja viennin kokonaan. Metsästys on merkittävässä roolissa villisikakannan harventamisessa.

– Jos sikarutto tulisi Suomeen, se aiheuttaisi rajoituksia myös metsästykseen kuten esimerkiksi metsästyskoirien käyttöön. Myös hirven pyynti vaikeutuisi. Metsästäjien kannattaa siis harventaa kantaa myös oman harrastuksensa vuoksi, sanoo ylitarkastaja Pitkänen.

Uutinen: Maa- ja metsätalousministeriö 13.2.2018 14.07

Villisikojen määrä noussut viime vuodesta – Lumikelillä kannattaa lähteä metsälle
Lähde: Suomen Riistakeskus

Feb 092018
 
Luonnonvarakeskus (Luke) on tuottanut ensimmäisen Suomen villisikakannan koon arvion.
Luke arvioi kannan kooksi 3155 (2077–5473) yksilöä. Arvio on tarpeen metsästyssaaliin mitoittamiseksi siten että villisikakannan kokoa voidaan tehokkaasti rajoittaa. Rajoittamista tarvitaan erityisesti afrikkalaisen sikaruton Suomeen leviämisen ehkäisemiseksi.
Kannanarvio on saatavissa tästä (Villisikakanta 2018).

Luonnonvarakeskus on arvioinut Suomen villisikakannan koon
Lähde: Suomen Riistakeskus

Feb 082018
 

Valtakunnallinen koko viikonlopun kestävä Villisikajahti-tapahtuma tutustuttaa villisian metsästykseen, riistaruokaan ja afrikkalaiseen sikaruttoon.

Maa ja metsätalousministeriö sekä Suomen Metsästäjäliitto yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestävät valtakunnallisen villisikaviikonlopun 23.–25.2.2018. Jahtiviikonlopun aikana on tarkoitus metsästää villisikaa sen esiintymisalueilla ympäri Suomea. Lisäksi tapahtumassa tarjotaan tietoa villisiasta ja sen metsästyksestä, näytteiden otosta ja riistaruuasta.

Villisikakannan hallinta on tällä hetkellä erityisen tärkeää afrikkalaisen sikaruton uhan vuoksi. Afrikkalainen sikarutto leviää Suomen lähialueilla ja Euroopassa kovaa vauhtia ja vaarantaa siten kotimaisen sianlihan tuotannon ja viennin kokonaan. Metsästys onkin merkittävässä roolissa villisikakannan harventamisen ja afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämisessä Suomeen.

Jahtiviikonlopun metsästykseen osallistuvat myös maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sekä kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

 

Lisätietoa jahtiviikonlopusta Suomen Metsästäjäliiton sivuilta.
Metsästysseurat voivat ilmoittautua mukaan tapahtumaan täältä!

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä: 
Vesa Ruusila, erätalousyksikön päällikkö, p. 0295 162 051, vesa.ruusila(a)mmm.fi

Villisikajahti-tapahtuma kutsuu metsästäjät harventamaan villisikakantaa
Lähde: Suomen Riistakeskus