Dec 062008
 

Suomi-palkinto on Opetusministeriön vuosittain jakama kulttuuripalkinto. Se voidaan myöntää tunnustuksena joko merkittävästä taiteellisesta urasta, huomattavasta taiteellisesta saavutuksesta tai lupaavasta läpimurrosta. Suomi-palkinto voidaan luovuttaa yksittäiselle taiteilijalle, työryhmälle, yhteisölle, yritykselle tai kulttuuritapahtumalle.

Suomi-palkintoja on jaettu vuodesta 1993, mistä lähtien ne korvasivat valtion taidetoimikuntien myöntämät valtionpalkinnot kulttuurin eri alojen edustajille.

Kulttuuriministeri Stefan Wallin luovutti Helsingissä 2.12. vuoden 2008 Suomi-palkinnot, jonka saivat kuusi eri taiteenalan edustajaa:

Professori Pirkko Anttila on tehnyt merkittävän elämäntyön. Hän on kehittänyt uuden tieteenalan, käsityötieteen, ja tehnyt siitä kansainvälisesti tunnetun. Käsityötieteestä on tullut erinomainen tapa hahmottaa ja tarkastella tuotteiden kulttuurisia merkityksiä sekä taiteen tutkimusta.


Faces-festivaali
on vuotuinen etniseen musiikkiin ja muuhun kulttuuritoimintaan keskittyvä festivaali. Musiikin lisäksi festivaalin ohjelmistoon kuuluu tanssi, teatteri, elokuva, runous, näyttelyt, stand up -komiikka jne.

Kassandra ry:n tarkoituksena on vähentää uussuomalaisten ja eri kieliryhmiä edustavien kantasuomalaisten välisiä ennakkoluuloja sekä edistää uusiutuvaa suomalaista identiteettiä taiteen ja tieteen avulla. Yhdistys tarjoaa erityisesti eri kulttuuriryhmien naisille tasa-arvoa lisääviä kontakteja suomalaiseen yhteiskuntaan ja mahdollisuuksia lahjakkuutensa kehittämiseen ja hyödyntämiseen.

Arkkitehdit Ilmari Lahdelma ja Rainer Mahlamäki
Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki ja sen pääarkkitehdit ovat Suomen nykyarkkitehtuurin tunnetuimpia, tunnustetuimpia ja palkituimpia tekijöitä. He ovat suunnitelleet ja toteuttaneet valtavirrasta erottuvia, omaperäisiä ja arkkitehtuuriltaan mielenkiintoisia rakennuksia, jotka ovat herättäneet myös kansainvälistä huomiota. Heidän arkkitehtuurinsa on ennakkoluulotonta ja yllätyksellistä rakennusmateriaalien ja tilojen yhdistämistä.

Runoyhdistys Nihil Interit r. y.
on Tommi Parkon ja Markus Jääskeläisen vuonna 1993 perustama suomalainen runoyhdistys. Nihil Interit on runon kirjoittajien ja lukijoiden yhteisö, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen runouden kirjoittamista, lukemista ja lausuntaa sekä runoudesta keskustelemista. Nihil Interit julkaisee runouslehteä Tuli&Savu, ylläpitää runouden verkkosivustoa Tuli&Savu Netti sekä digitaalisen, visuaalisen ja äänirunouden portaalia Nokturno.

Yhdistys julkaisee runokirjoja yhteistyössä Kirja kerrallaan -kustantamon ja Kustannusliike Nihil Interitin kanssa. Nihil Interit on kustantanut tähän mennessä parikymmentä runokirjaa. Yhdistyksen arvostelupalvelun kautta saa kaunokirjallisille teksteille lukijan, joka antaa palautetta ja ideoita tekstin muokkaamiseen. Yhdistys järjestää myös erilaisia runotilaisuuksia, joissa runoja esitetään tuorein keinoin.

Nihil Interit on palkinnon saajista minulle runoilijana läheisin. Olen lukenut Tuli&Savu-lehteä ja nettisivua, tehnyt toimittajana jutun yhdistyksen runokiertueesta ja lukenut yhdistyksen julkaisemia kirjoja.

Muusikko Marko Vuoriheimo on kuuro rap-artisti Signmark, joka kuvaa tuotantoaan kevyeksi, kantaa ottavaksi bilemusiikiksi. Vuoriheimon mukaan yhteiskunnan ei pitäisi kohdella kuuroja vammaisina, vaan kielivähemmistönä, jolla on oma kulttuurinsa ja historiansa.

Lisätietoa palkinnon saajista ja perusteista löydät täältä.

Onnitteluni Suomi-palkinnon saajille!