Jul 052017
 

Suomen riistakeskus hakee määräaikaista suunnittelijaa Pienten hirvieläinten kannanhoidon kehittämishankkeen osa-alueen toteuttamiseen.  

Suunnittelijan tehtäviin kuuluu metsästysseurojen avustaminen ja kenttätyö osahankkeessa, jossa kehitetään yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Turun yliopiston kanssa pienten hirvieläinten kannanarviointiin sopivia menetelmiä. Tämä edellyttää metsästysseurojen neuvontaa ja koulutusta, tiedotusta ja käytännön kenttätyötä muun muassa laajojen riistakameraverkostojen ja dna-keräysten organisoimiseksi seuroissa Lounais- ja Länsi-Suomen alueella.  Lisäksi tehtäviin kuuluu kartoittaa metsästysseurojen mahdollisuuksia toteuttaa eri kannanarviointimenetelmiä.

Toimen sijoituspaikasta/mahdollisesta etätyöstä sovitaan tehtävän vastaanottamisen yhteydessä.

Tehtävään haettavalta edellytetään:

  • alalle soveltuvaa ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkintoa
  • riistatalouden ja metsästyksen tuntemusta ja yhteistyöverkostojen organisointikykyä
  • kykyä itsenäiseen materiaalituotantoon aiheesta
  • suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa
  • englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa
  • valmiutta joustaviin työaikoihin ja kenttätyöhön

Määräaikaistyön kesto on 1.9. -31.12.2017. Tämän jälkeen on osahankkeen etenemisestä riippuen mahdollista jatkaa työtä vuoden 2018 loppuun, josta sovitaan erikseen. Palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja tehtävä on otettava vastaan sopimuksen mukaan tai viimeistään 1.9.2017.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 4.8.2017 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus, Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 Helsinki. Kuoreen merkintä: Pienten hirvieläinten kannanhoidon kehittämishanke, kannanseuranta.

 

Lisätietoja antavat:

riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi, puhelin 029 431 2105, jarkko.nurmi@riista.fi

projektipäällikkö Mikael Wikström, 029 431 21 23, mikael.wikstrom@riista.fi

Suomen riistakeskus hakee suunnittelijaa
Lähde: Suomen Riistakeskus