Nov 172017
 

Suomen riistakeskuksessa ilmoitetaan haettavaksi

ERIKOISSUUNNITTELIJAN TOIMI.

Suomen riistakeskukseen haetaan erikoissuunnittelijaa vakituiseen työsuhteeseen.

Suomen riistakeskus edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

Erikoissuunnittelijan tehtäviin tulee kuulumaan pääasiassa metsästyslaissa (615/1993) säädettyjen lupa-asioiden käsittelyä. Lisäksi tehtävään sisältyy erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitaminen. Näistä tehtävistä säädetään tarkemmin riistahallintolain 2 §:n 1 momentissa.

Toimen sijoituspaikkana on sopimuksen mukaan Suomen riistakeskuksen aluetoimisto.

Tehtävän hoitaminen edellyttää

  • ylempää korkeakoulututkintoa mielellään oikeustieteiden alalta
  • hyvää perehtyneisyyttä hallinto- ja ympäristöoikeuteen sekä lainsäädäntövalmistelun tuntemusta
  • riistatalouden ja metsästyksen hyvää tuntemusta
  • suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa
  • englannin kielen taitoa
  • neuvottelutaitoja ja yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
  • valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen Suomessa ja tarvittaessa myös ulkomailla

Toimen palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan 1.1.2018 tai sopimuksen mukaan.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 4.12.2017 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus/Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 HELSINKI. Kuoreen merkintä: Erikoissuunnittelija.

 

Lisätietoja antaa:

Julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, sauli.harkonen@riista.fi, puhelin 029 431 2104

Suomen riistakeskus hakee erikoissuunnittelijaa
Lähde: Suomen Riistakeskus