Jan 232018
 

 

Toimialueeseen kuuluu riistakeskuksen Oulun alue, jossa toimii 26 riistanhoitoyhdistystä. Riistapäällikkö vastaa toimialueellaan kestävän riistatalouden toteutumisesta, riistanhoitoyhdistysten toiminnan tukemisesta, riistapolitiikan toimeenpanosta, sidosryhmäyhteistyöstä ja erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta. Lisäksi riistapäällikkö toimii Oulun alueellisen riistaneuvoston esittelijänä.

Oulun toimialueen tehtävien lisäksi riistapäällikön tehtäviin kuuluu osallistuminen riistatalouden edistämisen valtakunnallisiin tehtäviin ja hankkeisiin.

Toimen sijoituspaikkana on Suomen riistakeskuksen aluetoimisto Muhoksella.

Toimen hoitaminen edellyttää

  • ylempää korkeakoulututkintoa mielellään luonnonvara-alalta, tai muuta soveltuvaa tutkintoa yhdistettynä käytännössä osoitettuun riistapäällikön tehtävien hallintaan
  • riistatalouden ja metsästyksen hyvää tuntemusta, eduksi lasketaan Oulun alueen riistatalouden sekä yhteistyökumppaneiden tuntemus
  • suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa
  • englannin kielen taitoa
  • neuvottelutaitoa ja yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
  • käytännössä osoitettua johtamistaitoa
  • valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen Suomessa ja mahdollisesti myös ulkomailla
  • valmiutta kehittää riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota

Palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan sopimuksen mukaan.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 16.2.2018 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella:

Suomen riistakeskus/Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 HELSINKI. Kuoreen merkintä: Riistapäällikkö, Oulu.

 

Suomen riistakeskuksessa ilmoitetaan haettavaksi RIISTAPÄÄLLIKÖN TOIMI
Lähde: Suomen Riistakeskus