Jun 232016
 

NOKIA Logo

4G-verkkojen rakentaminen alkaa monilta osin olla ohi, ja muiden verkkoyhtiöiden tapaan myös Nokian katseet ovat siirtyneet jo 5G-verkkojen suuntaan. Isompi kysymys kuitenkin kuuluu, onko 5G-verkoille kysyntää kuluttajien puolelta, sillä perinteinen verkon selaaminen ja jopa 4K-videon toisto onnistuu hyvin nykyisillä 4G-yhteyksillä. Yhdysvaltalainen PhoneArena esittikin lukijoilleen kysymyksen siitä, koetaanko 5G-verkot tulevaisuudessa tarpeellisiksi – varsinkin, jos datan siirtomäärät eivät selvästi nouse.

Yllättävästi suurin osa vastaajista – hieman yli 54 prosenttia – koki 5G-verkon tarpeelliseksi edistysaskeleeksi riippumatta siitä, tuleeko siirrettävän datan määrä tulevaisuudessa kasvamaan. Vastaavasti 28 prosenttia vastaajista koki 5G-verkot hyödyllisiksi, mutta vain siinä tapauksessa, jos siirrettävän datan määrä kasvaa. Loput 18 prosenttia kokivat nykyisten 4G-yhteyksien olevan nopeuksiltaan riittäviä.

Tuloksia tarkasteltaessa on hyvä ottaa huomioon, että teknologiasivustona PhoneArenan lukijoista tavallista suurempi osa on kiinnostunut teknologian edistysaskeleista. Tästä huolimatta tulos on 5G-verkkojen kannalta lupaava ja ihmisten tarpeen 5G-yhteyksille voi myös odottaa kasvavan lähivuosina, kun uudet teknologiat, kuten korkearesoluutioiset VR-lasit, yleistyvät. Samalla esimerkiksi pelien ja videoiden latausajat verkosta laskevat murto-osaan aiemmasta.

Nokia esittelee liikutettavan pallon avulla, kuinka 5G-verkoissa videon siirto tehostuu.

Nokia esittelee liikutettavan pallon avulla, kuinka 5G-verkoissa videon siirto tehostuu.

Nokian osaston demo 5G-verkkojen hyödyntämisestä itse ajavien autojen kommunikaatiossa

Nokian osaston demo 5G-verkkojen hyödyntämisestä itse ajavien autojen kommunikaatiossa

Nokia on esitellyt OZO-kameraansa jo lukuisissa tilaisuuksissa.

Nokian OZO-virtuaalikamera.

Nokian näkemys älykodista.

Nokian näkemys älykodista.

Nokian kohtalonkysymys sai vastauksen: haluavatko amerikkalaiset kuluttajat käyttää tulevaisuudessa 5G-verkkoja?
Lähde: Mobiili.fi