Aug 232017
 

Ulkomaalainen metsästäjä tai hänen suomalainen edustajansa ei voi tilata metsästyskorttia suoraan metsästäjärekisteristä, vaan tilauksen hoitaa kirjallisesti riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja tai erikseen nimetty Suomen riistakeskuksen toimihenkilö.

Ulkomaalaisen metsästäjän metsästyskortti myönnetään metsästysvuodeksi kerrallaan ja se on voimassa maksun suorittamisajankohdasta metsästysvuoden loppuun. Metsästyskortti postitetaan toimihenkilölle tai hänen ilmoittamaansa osoitteeseen. Ulkomaalaiselle metsästäjälle ei lähetetä Metsästäjä/Jägaren -lehteä.

Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajalle ja Suomen riistakeskuksen toimihenkilölle riittää metsästyskortin jäljennös valmiiksi suomeksi/ruotsiksi käännettynä tai luotettava selvitys siitä, että kyseisellä henkilöllä on oikeus metsästää omassa kotimaassaan. Mikäli ulkomaalainen metsästäjä ei pysty antamaan hyväksyttävää selvitystä oikeudestaan metsästää kotimaassaan, on hänen suoritettava metsästäjätutkinto. Ulkomaalaiset metsästäjät eivät voi saada metsästyskorttia muulla tavalla. Metsästäjätutkinnon suorittamisen jälkeen hänet rinnastetaan suomalaiseen metsästäjään.

Huom! Ulkomailla asuva Suomen kansalainen ei voi saada ulkomaalaisen metsästäjän metsästyskorttia, vaan hänen on suoritettava suomalainen metsästäjätutkinto.

Jos Suomen kansalaisella on ns. kaksoiskansalaisuus, hänelle voidaan kirjoittaa suomalainen metsästyskortti, kun hänellä on voimassa oleva metsästyskortti toisessa kotimaassaan. Metsästyskortti on kuitenkin ns. ulkomaalaisen metsästyskortti eli voimassa vain metsästysvuoden kerrallaan.

Ampumakoetodistus ulkomaalaiselle metsästäjälle pakollinen

Elokuun 2017 alussa voimaan tulleen metsästyslain muutoksen (504/2017) myötä ampumakoetodistuksen hankkiminen ulkomaalaiselle metsästäjälle tuli pakolliseksi. Sama koskee ulkomailla suoritettuja ampumakokeita esimerkiksi Ruotsissa asuvien Suomen kansalaisten osalta.

Ampumakoetodistus tarvitaan metsästettäessä kiväärillä kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, metsäkaurista, hirveä, valkohäntäpeuraa, metsäpeuraa, karhua tai villisikaa. Sama koskee kun metsästetään metsästysjousella metsäkaurista, kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, valkohäntäpeuraa, metsäpeuraa, muflonia tai villisikaa. Metsäkauriin osalta jousikoevaatimus tulee voimaan 1.1.2018.

Edellä mainittuja riistaeläimiä, joiden metsästyksessä edellytetään ampumakoetta, metsästettäessä ampujana saa toimia myös henkilö, jolla on voimassa oleva todistus muussa maassa suoritetusta vastaavia riistaeläimiä koskevasta ampumakokeesta tai joka antaa riistanhoitoyhdistykselle selvityksen siitä, että hänellä on kotimaassaan oikeus metsästää vastaavan kokoisia riistaeläimiä. Metsästysjousella metsästettäessä tämä edellytys on vastaavan jousiampumakokeen suorittaminen tai että antaa selvityksen siitä, että on oikeutettu kotimaassaan metsästämään vastaavankokoisia riistaeläimiä jousella.

Ahvenanmaalla suoritettu ampumakoe (rihlatun luotiaseen koe tai jousikoe) vastaa omaamme, eikä niistä ole tarve antaa todistusta vastavuoroisesta tunnustamisesta.

Riistanhoitoyhdistys antaa todistuksen toisessa maassa suoritetun ampumakokeen tai edellä tarkoitetun selvityksen vastavuoroisesta tunnustamisesta. Ylimääräisen byrokratian välttämiseksi annettava todistus on vastaavanlainen kuin suomalainen ampumakoetodistus (joko rihlatun luotiaseen tai jousikokeen ampumakoetodistus). Riistanhoitoyhdistyksen antama todistus on voimassa enintään kolme vuotta. Toisin sanoen, jos ulkomailla suoritettu ampumakoe on voimassa tätä lyhyemmän ajan, todistus annetaan enintään vastaavaksi ajaksi.

Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajalle toimitetaan voimassa oleva todistus muussa maassa hyväksytysti suoritetusta ampumakokeesta tarvittaessa käännöksineen, jos vastavuoroista tunnustamista haetaan suoritetun ampumakokeen perusteella. Muussa tapauksessa on toimitettava selvitys vieraan oikeudesta metsästää kotimaassaan vastaavankokoisia riistaeläimiä.

Ulkomaan kansalaisten ja muussa maassa suoritettujen ampumakokeiden perusteella annettavat ampumakoetodistukset kirjoittaa riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa säädettyä maksua vastaan.

 

Koirien ja aseiden tuonti Suomeen luvanvaraista

Ulkomaalainen metsästäjä voi tuoda mukanaan metsästyskoiran tai ampuma-aseet ja patruunat. Maahantuonnin vaatimukset vaihtelevat sen mukaan, mistä maasta koira ja ase tuodaan. Pohjoismaisten aselupien ja EU:n ampuma-asepassin haltija voi tuoda aseen mukanaan, mutta hänellä pitää olla lisäksi metsästyksen järjestäjän kirjallinen kutsu.

Henkilölle, jolla on voimassa oleva aselupa Pohjoismaissa tai EU:n ampuma-asepassi, voidaan lainata metsästysase ampuma-aselain 87 §:n lainaussääntöjen mukaisesti. Muutoin ulkomaalaisten aselupa-asioissa jahti-isännän tulee asioida paikallisen poliisiviranomaisen kanssa.

 

Lisätiedot:

Suomen riistakeskuksen asiakaspalvelu, 029 431 2001, asiakaspalvelu@riista.fi

Riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajien yhteystiedot

Koirien maahantuonnin ajantasaiset vaatimukset

Ampuma-aseiden maahantuonti ja luvat

Seuraavat metsästäjätutkinto- ja ampumakoetilaisuudet

Suomi riistamaana -esite viidellä kielellä

Metsästyskortti ulkomaalaiselle metsästäjälle
Lähde: Suomen Riistakeskus