Feb 092018
 
Luonnonvarakeskus (Luke) on tuottanut ensimmäisen Suomen villisikakannan koon arvion.
Luke arvioi kannan kooksi 3155 (2077–5473) yksilöä. Arvio on tarpeen metsästyssaaliin mitoittamiseksi siten että villisikakannan kokoa voidaan tehokkaasti rajoittaa. Rajoittamista tarvitaan erityisesti afrikkalaisen sikaruton Suomeen leviämisen ehkäisemiseksi.
Kannanarvio on saatavissa tästä (Villisikakanta 2018).

Luonnonvarakeskus on arvioinut Suomen villisikakannan koon
Lähde: Suomen Riistakeskus