Jan 122018
 

Uudenmaan liitossa on parhaillaan valmisteilla uusi kokonaismaakuntakaava, Uusimaa-kaava 2050. Kaava kokoaa yhteen kaikki maankäytön keskeiset teemat. Kaava on tarkoitus saattaa luonnosvaiheeseen alkuvuoteen 2018 mennessä ja ehdotusvaiheeseen syksyyn 2018 mennessä. Ampumaratoja koskevasta kyselystä saatavia tuloksia hyödynnetään tausta-aineistona mm. maakuntakaavatyössä.

Kyselyllä kerättäviä tietoja hyödynnetään osana käynnissä olevaa maakuntakaavatyötä. Kysely on suunnattu ampumaratojen omistajille, ratojen käyttäjille sekä viranomaistahoille. Kyselyyn vastaamalla voit vaikuttaa siihen, miten ampumarata-alueet huomioidaan maakunnan alueidenkäytön suunnittelussa.

KYSELY

 

 

 

Kysely Uudenmaan ampumaratojen nykytilasta ja kehittämistarpeista
Lähde: Suomen Riistakeskus